Hướng dẫn xóa bản quyền chân trang (Footer) Blogspot cực dễ

Chào các fan Blogger/Blogspot hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm một cách để xóa bỏ link bản quyền ở cuối chân trang của những theme blogspot bản quyền (Footer credit Link). Cách làm này thực hiện thành công trên nhiều theme hiện nay (tuy nhiên nếu đủ điều kiện bạn cũng nên mua theme).  
 
Footer credit link là cái nội dung link ở cuối chân trang có dạng "Created by ....", "Design by...", "Thiết kế bởi ...." kèm theo đó là ID được mã hóa, nếu bạn thay đổi thông tin về ID thì website của bạn sẽ bị chuyển hướng đến trang chủ theme.

Từng bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào trong theme chọn Chỉnh sửa HTML

 Tìm các từ khóa "Created by ....", "Design by...", "Thiết kế bởi ....". ... tùy theme. 
Ví dụ như
Hướng dẫn xóa link bản quyền chân trang theme blogspot

Bước 2: Bạn copy code sau 

style = "visibility: hidden"
Hướng dẫn xóa link bản quyền chân trang theme blogspot

Bước 3: Lưu lại theme 

Chúc các bạn thành công! 


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

2 nhận xét

nhận xét