Mở liên kết ra tab mới của trình duyệt cho blogspot

Bình thường khi bấm chuột vào một link trên blog thì trình duyệt sẽ mở ngay link đó và trang bạn đang xem sẽ biến mất, như vậy sẽ không được hay lắm vì chẳng khác nào ta tự dẫn độc giả ra khỏi blog của mình.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để trình duyệt tự động mở ra một tab mới khi bạn click vào link liên kết, nhất là các lick liên kết trỏ tới các site bên ngoài mà người đọc không rời khỏi trang của bạn. Cách này được rất nhiều blogger sử dụng chỉ với một mẹo đơn giản bằng cách thêm các thuộc tính  target=_blank vào link đó trong bài viết. 

Mình sẽ giới thiệu cho các bạn 2 cách một cách chèn thủ công và một cách chèn tự động bạn có thể chọn cách nào mà bạn muốn nha:

» Cách 1 chèn thủ công thuộc tính target=_blank vào các linkl liên kết!


- Bình thường để chèn một liên kết bạn dùng cấu trúc như bên dưới:

<a href="http://namkna.blogspot.com/" >Tên của liên kết</a>
Như vậy khi bạn bấm vào tên của liên kiết thì trang bạn muốn mở sẽ mở ngay ở trang hiện tại và làm mất đi trang bạn đang xem. Bạn có thể bấm vào liên kết sau để xem demo: Tên của liên kết

- Vậy để mở trong tab mới bạn phải thêm thuộc tính vào liên kết đó khi đó bạn sẽ được liên kết mới như sau:

<a href="http://namkna.blogspot.com/" target="_blank">Tên của liên kết</a>
Với code này khi bạn bấm vào tên của liên kết thì trang đó sẽ được trình duyệt mở ra trong tab mới và trang bạn đang xem vẫn còn không bị xóa đi.Bạn có thể bấm vào liên kết sau để xem demo: Tên của liên kết,.
- Với cách này khi muốn một liên nào mở ra trong tab mới bạn chỉ cần thêm thuộc tính target=_blank vao thẻ <a>. Tuy nhiên nó sẽ mất thời gian nếu bài viết của bạn có nhiều liên kết (vì phải chèn thủ công cho từng liên kết một mà).


Cách 2. Chèn tự động cho các trang định trước.

Đoạn script được cung cấp của anhvo có khả năng nhận dạng các link địa chỉ mà ta không muốn cho khách rời khỏi sau khi click vào đó. Nó sẽ tự động cho target=_blank đối với các trang không có trong danh sách. Cách thức thực hiện cũng đơn giản như sau:
1. Bạn truy cập vào Blogger > Mẫu (Template) > Edit HTML (Chỉnh sửa HTML)
2. Tìm (Ctrl-F) đoạn mã : </body> Và thêm vào trước nó đoạn code bên dưới:

<script type="text/javascript">   
//<![CDATA[    
function changetargetlink(x){    
var a = document.getElementsByTagName('a');    
var args = changetargetlink.arguments;    
for(var i in a){    
a[i].target = "_blank";    
a[i].rel = "_blank";    
for(var j=0;j<args.length;j++){    
if(a[i].href.match(args[j])){    
a[i].target = "";    
a[i].rel = "";    
}}}}    
changetargetlink('namkna.blogspot.com','demo-namkna.blogspot.com');    
//]]>    
</script>
Trong đó namkna.blogspot.comdemo-namkna.blogspot.com là các trang không áp dụng thuộc tính target=_blank
- Nếu chỉ muốn áp dụng cho blog mình thì bạn thay đoạn:

changetargetlink('namkna.blogspot.com','demo-namkna.blogspot.com');  
Bằng đoạn

changetargetlink('namkna.blogspot.com');  
- Nếu muốn áp dụng cho tất cả các link bạn xem bài này: Mở liên kết trên blog ở tab mới với tất cả link trong trình duyệt
Chúc thành công! 
(Nguon: teroket.com)


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »