Làm thế nào để lập website bán hàng?

Công ty ông Tạ Vũ Hùng (hungtv@...) hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm tại quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Công ty ông đang chuẩn bị lập website quảng bá thông tin (giới thiệu công ty, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, các hoạt động của công ty...). 

 
Hiện Công ty của ông Hùng có đăng ký 2 tên miền (.com.vn) và (.vn). Ông Hùng hỏi, ông phải thực hiện thủ tục và liên hệ như thế nào để đưa website của công ty hoạt động theo quy định của pháp luật?
Vấn đề ông Hùng hỏi, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương trả lời như sau:
Thứ nhất, đối với 2 tên miền đã mua (.com.vn) và (.vn), Công ty phải tiến hành thông báo tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ website http://thongbaotenmien.vn.
Thứ hai, theo như mô tả website của Công ty được thiết lập nhằm giới thiệu công ty, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, các hoạt động của công ty... Do vậy, website của Công ty là website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại khoản 8, Điều 3 và khoản 1, Điều 25 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ và phải thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng.
Quy trình, thủ tục tiến hành thông báo các website thương mại điện tử bán hàng được quy định cụ thể tại Mục 1 Chương II của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 5/12/2014 của Bộ Công Thương.
Việc thông báo website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn
Các hướng dẫn cụ thể ông Hùng có thể tham khảo tại đây: http://online.gov.vn/HomePage/NewsDetailByAlias.aspx?CateAlias=huong-dan-quy-trinh

(Theo Chinhphu.vn)


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »